พี่น้องเอ้ย! เมืองอีสานเฮานี่...มีดีอยู่หลายอย่าง / พ่อแม่พาสืบสร้าง...มาแล้วตั้งแต่นาน / ในนาข้าว..ผสาน...แสงอาทิตย์ส่อง / ดอกบัวบานสะพรั่ง..งามแท้...สะออนหลาย / มีครกมอง...ตำข้าว...งัวควายไถนาหว่าน / ภูมิปัญญา...ชาวบ้าน...สุขล้นหมู่อีสาน // ท่านเอย